Tag Archives: budget

Kosten van de overheid stijgen sneller dan baten

TranslatorEen jarenlange stijging van de overheidsuitgaven voor onderwijs, zorg en veiligheid heeft lang niet altijd geleid tot echt betere prestaties. Die conclusie trekt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een vandaag verschenen rapport. Op een paar gebieden werd tussen 1995 en 2010 vooruitgang geboekt, maar het ziet er niet naar uit dat het rendement [...]

Posted in Nederland | Also tagged , , , , , , | Leave a comment