Belegger op het verkeerde been gezet

Op basis van een klein onderzoek, wordt er op basis van een aantal originele documenten, een ander prestatie niveau gebruikt dan bij Morningstar. Het rendement van het fonds over een periode van 2003 tot 2011 is maar een kleine 68 procent. En het rendement van de S&P 500 Equal Weighted Total is 125 procent. Dat is nagenoeg het dubbele. Als leek zou dit een zilveren bekroning moeten zijn als je de helft van het rendement de index maakt.

Op het verkeerde been
Het probleem met deze informatie is dat men op het verkeerde been wordt gezet en met name de belegger. Die moet immers gebruikmaken van de informatie. Toch vliegen de mandaten in de ronde. Chagrijnen die enkel nog naar rendementen kijken die er echt toe doen. Rendementen die niet enkel goed zijn voor de portemonnee, maar ook voor een goede nacht slapen. Voorbeelden zijn er genoeg. Zo werd de AEX nog in een slecht daglicht gezet door de VvE (Vereniging van Effectenbezitters). De VvE meldde dat de AEX veel minder geschikt zouden zijn voor de belegger met het oog op de lange termijn. Dat zou geen efficiënte portfeuille zijn voor de belegger. De AEX kwam niet in de buurt van de beleggingsmix die een van de beste combinaties van rendement en risico zou moeten bieden. Dat wil zeggen dat bij de AEX index ten alle tijden een underperformance genoteerd kan worden.

Drogreden
De gevoerde OK-AEX-portfolio die sinds 1 januari 2003 actief is staat momenteel op een rendement van meer dan 175 procent. Dat houdt op jaarbasis 18 procent in. Dat is gemiddeld meer dan 13 procent meer dan wat de AEX Total Return index te bieden heeft, die slechts op 4,8 procent staat. Beter gezegd, de AEX is beter voor de belegger met het oog op de lange termijn. Daarnaast biedt de beta van de OK-AEX-portfolio met 0,57 veel minder risico dan de index zelf.

De AEX is dus prima voor de lange termijn belegger. Als de aandelen goed uit zijn gekozen dan is de AEX een zeer efficiënte vorm van beleggen. Het kan een perfecte balans bieden tussen risico en rendement. Verder kun je als belegger alle jaarverslagen zelf lezen. Dicht bij huis en ten goede van de eigen portemonnee en economie.

This entry was posted in Beleggen, Nederland, Nieuws Beurs and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.

Subscribe without commenting